Orienteringskart for skolene i Oppegård og Ski
Kommune Skole Kartnavn Målestokk
Ekvidistanse
Utgitt år
Kart Kart med poster Kart med løype Poster i skogen Sist endret
Oppegård
Flåtestad skole
Flåtestad 1:7500 - 5m - 2004 JPG - PDF
Østre Greverud 1:7500 - 5m - 2007 JPG - PDF PDF Ja
Østli 1:7500 - 5m - 2007 JPG - PDF PDF Nei
Greverud skole
Flyfoto (Ortofoto) 1:2000 - 2008 JPG - DOC
Greverud skolegård 1:2000 - 2m - 2010 PDF PDF Nei 17.03.2012
Østre Greverud 1:7500 - 5m - 2007 JPG - PDF PDF Ja
Flåtestad 1:7500 - 5m - 2004 JPG - PDF
Hellerasten skole
Tårnåsen skolegård 1:2000 - 2m - 2011 PDF PDF Nei 17.03.2012
Grønliåsen syd 1:7500 - 5m - 2010 PDF PDF Ja
Ingieråsen skole
Kantoråsen 1:7500 - 5m - 2011 PDF PDF-1 - PDF-2 Ja
Kolbotn skole
Flyfoto (Ortofoto) 1:2000 - 2008 JPG - DOC
Kolbotn skolegård 1:2000 - 2m - 2010 PDF PDF Nei 17.03.2012
Kantoråsen 1:7500 - 5m - 2011 PDF PDF-1 - PDF-2 Ja
Sofiemyrtoppen skole
Flyfoto (Ortofoto) 1:2000 - 2008 JPG - DOC
Sofiemyr skolegård 1:2000 - 2m - 2011 PDF PDF Nei 17.03.2012
Sofiemyrtoppen 1:5000 - 2,5m - 2010 JPG - PDF JPG JPG Nei
Fløysbonn 1:7500 - 5m - 2007 JPG - PDF PDF Ja
Tårnåsen skole
Flyfoto (Ortofoto) 1:2000 - 2008 JPG - DOC
Tårnåsen skolegård 1:2000 - 2m - 2011 PDF PDF Nei 17.03.2012
Grønliåsen syd 1:7500 - 5m - 2010 PDF PDF Ja
Vassbonn skole
Flyfoto (Ortofoto) 1:2000 - 2008 JPG - DOC
Vassbonn skolegård 1:2000 - 2m - 2011 PDF PDF Nei 17.03.2012
Kantoråsen 1:7500 - 5m - 2011 PDF PDF-1 - PDF-2 Ja
Østli skole
Flyfoto (Ortofoto) 1:2000 - 2008 JPG - DOC
Østli skolegård 1:2000 - 2m - 2011 PDF PDF Nei 17.03.2012
Østli 1:7500 - 5m - 2007 JPG - PDF PDF Nei
Ski kommune
Bøleråsen skole
Flyfoto (Ortofoto) 1:2000 - 2008 JPG - DOC
Bøleråsen skolegård 1:2000 - 2m - planlagt
Bøleråsen 1:7500 - 5m - 2008 JPG - PDF PDF Nei
Finstad skole
Flyfoto (Ortofoto) 1:2000 - 2008 JPG - DOC
Finstad skolegård 1:2000 - 2m - 2012 PDF PDF Nei 17.03.2012
Finstadmarka 1:7500 - 5m - 2012 PDF Ja 13.09.2012
Haugjordet skole
Langhushallen 1:5000 - 2,5m - 2004 JPG - PDF
Bøleråsen 1:7500 - 5m - 2008 JPG - PDF PDF Nei
Hebekk skole
Flyfoto (Ortofoto) 1:2000 - 2008 JPG - DOC
Hebekk skolegård 1:2000 - 2m - 2011 PDF PDF Nei 17.03.2012
Nøstvedtmarka 1:7500 - 5m - 2012 PDF Ja 13.09.2012
Kråkstad skole
Flyfoto (Ortofoto) 1:2000 - 2008 JPG - DOC
Kråkstad skolegård 1:2000 - 2m - 2012 PDF PDF Ja 13.10.2012
Kråkstad 1:5000 - 5m - 2001 JPG - PDF
Missumberget 1:7500 - 5m - 2009 JPG - PDF PDF JPG Ja
Langhus skole
Flyfoto (Ortofoto) 1:2000 - 2008 JPG - DOC
Langhus skolegård 1:2000 - 2m - 2012 PDF PDF Nei 17.03.2012
Bøleråsen 1:7500 - 5m - 2008 JPG - PDF PDF Nei
Siggerud skole
Flyfoto (Ortofoto) 1:2000 - 2008 JPG - DOC
Siggerud syd 1:5000 - 5m - 2008 JPG - PDF PDF Nei
Ski skole
Flyfoto (Ortofoto) 1:2000 - 2008 JPG - DOC
Drømtorp (vest) 1:5000 - 2m - 2008 JPG - PDF PDF Ja 13.09.2012
Solberg skole
Finstadmarka 1:7500 - 5m - 2012 PDF Ja 13.09.2012
Vevelstadåsen skole
Flyfoto (Ortofoto) 1:2000 - 2008 JPG - DOC
Vevelstadåsen 1:3000 - 2,5m -2012 PDF 17.03.2012
Bøleråsen 1:7500 - 5m - 2008 JPG - PDF PDF Nei