ORIENTERING I SKOLEN
Kolbotn & Skimt O-lag stiller opp for skolene slik at de kan få til orienteringsaktiviteter. Det er nødvendig at skolen engasjerer seg. Gjennom dialog mellom skolen og o-laget finner vi sammen fram til hva som kan være mulig å få til ved den enkelte skole.
Vi kan stille opp med kart, løypelegging, arrangementsmateriell, gjennomføring av arrangement etc.
Vi har under utarbeidelse en webside der skolene selv gratis kan finne og laste ned kart og treningsopplegg. Se http://www.ksol.no/oiskolen/okartforskolen.html

Kontaktpersoner :
Oppegård : Dag Amundsen tlf mob 90856973
Ski : Mette Post, tlf a 64863109 eller mob 41103958

Norges Orienteringsforbunds webside for Orientering i skolen